Κυστεοουρηθρογραφία – Ουρολοίμωξη

Κυστεοουρηθρογραφία – Ουρολοίμωξη

Τα παιδιά δεν αισθάνονται ευχάριστα με τη κυστεοουρηθρογραφία. Τοποθετείται ένας καθετήρας (μικρό σωληνάκι) στην κύστη. Μέσω αυτού του καθετήρα βάζουμε ειδικό φάρμακο στην κύστη του παιδιού. Στη συνέχεια γίνονται μερικές ακτινογραφίες, που απεικονίζουν την κύστη με το...
Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση (ΚΟΠ)

Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση (ΚΟΠ)

Κυστεοουρητηρικηπαλινδρόμηση (ΚΟΠ) χαρακτηρίζεται η μη φυσιολογική μετακίνηση ούρων από την κύστη προς τον ουρητήρα (και ενίοτε προς τη νεφρική πύελο και το νεφρικό παρέγχυμα). Οφείλεται σε δυσλειτουργία της κυστεοουρητηρικής συμβολής που υπό κανονικές συνθήκες...