Υπερηχογραφήματα ενηλίκων

Υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας.
 • Υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα ουροποιητικού συστήματος: νεφρών, ουρητήρων, ουροδόχου κύστεως
 • Υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων
 • Υπερηχογράφημα οσχέου
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς αδένα και παραθυρεοειδών αδένων
 • Υπερηχογράφημα τραχήλου
 • Υπερηχογράφημα μαλακών μορίων
 • Έγχρωμο Doppler οργάνων
 • Tripplex αγγείων (καρωτίδων, αρτηριών και φλεβών άνω και κάτω άκρων, σπλαγχνικών αγγείων-σπληνοπυλαίου άξονα και νεφρικών αρτηριών, κοιλιακής αορτής και κλάδων)
 • Ειδικές υπερηχογραφικές εξετάσεις με σκιαγραφικά υπερήχων
 • FNA (ΒΙΟΨΙΑ) θυροειδούς και μαστών